Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar

 

 

Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciójának egyik központi eleme az énekkar, a közös muzsikálás egyik legtermészetesebb módja. Írásaiban is együttesen jelenik meg a zenei nevelés, a magyar népzene megőrzésének fontossága és a közös éneklés gondolata. Kodály Zoltán azt vallotta, hogy a kórusban énekelés igazi, közösségformáló erőt képvisel. Ezen kívül meggyőződése volt, hogy a nemzeti egységet – angol példa nyomán – az énekes közösségek teremthetik meg.

A kórusban való éneklés több mint egyéni, vagy baráti együtt dúdolgatás. A valódi élményt nyújtó énekkarokat közösségi szellem, tiszta hangzás, igényesen válogatott repertoár, és nem utolsósorban egy karizmatikus, jól képzett karnagy jellemzi. Az Erkel Ferenc Vegyeskar ezt teljes meggyőződéssel magáénak vallja, de erre törekedtek az elődök is, amikor meg-megújúló névvel kórust alapítottak Gyulán.

Gyula város zenei életének egyik meghatározó művészeti csoportja az Erkel Ferenc Vegyeskar. A város történészei a Gyulai Magán Dalkört tekintik a mai énekkar ősének, melynek karnagya Erkel László, – Erkel Ferenc fia – volt. A kórus a régi időktől napjainkig több névváltoztatáson ment át, és különböző, a korhoz igazodó szervezeti formában működött.

A Vegyeskart 2003 óta Perlaki Attila irányítja, és Gyulai Erkel Kórus Egyesület néven tevékenykedik. 2016 januárja óta a kórus zongorakíséretét Gál Csaba művésztanár látja el.

A szakmai fejlődés érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai kapcsolatokra. Békéscsabai tevékenysége idején jó kapcsolatot ápoltak, és több közös produkcióban vettek részt Somogyi Tóth Dániellel, aki 2007 és 2011 között a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és karmestere volt. A kapcsolat megmaradt akkor is, amikor a karmester a, Debreceni Kodály Filharmónia igazgató-művészeti vezetője lett. 5 alkalommal volt közös koncertjük az országosan elismert Debreceni Kodály Kórussal, egy alkalommal a Muzsikás együttessel. 2011-ben kivételes megtiszteltetés volt, amikor egy koncerten Ligeti András Kossuth díjas karnagy vezényelte a kórust. A jelen időkig folyamatosan dolgoznak együtt Somogyváry Ákossal, több közös koncertet tartottak az általa vezetett István király kórussal.

Három alkalommal vettek részt a Budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar szervezésében évente rendezett „Szinkópa” Vegyeskari találkozón, amely rangos szakmai továbbképzésnek számít.

Szakmai fejlődésük érdekében időnként mesterkurzusra hívnak meg országosan elismert karnagyokat. 2003 és 2019 között három ilyen kurzust tartottak.

A fontosabb koncertek előtt 2 napos szakmai tábort szerveznek, amikor délelőtt, és délután is folyamatos próbákon sajátítják el a bemutatott műveket.

Mestereik:  

Kertész Attila a pécsi Bartók Béla Leánykar Liszt-díjas karnagya, Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy, főiskolai docens, a Debreceni Kántus karnagya, aki a magyar református egyházzene meghatározó képviselője, Dr. Cseri Zsófia karnagy, a Budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar karnagya.

Szervezett koncertjeiken túl rendszeresen jelen vannak hivatalos városi ünnepélyeken, március 15, október 6, október 23, Adventi gyertyagyújtáson, kiállítás megnyitókon, átadó ünnepélyeken. A múzeumok éjszakája városi rendezvény rendszeres résztvevői. Minden évben Karácsonyi koncertet adnak a város közönségének.

Névadójuk előtt születésének évfordulóján koszorúzással tisztelegnek Gyulán, a Fiumei úti sírkertben pedig halálának évfordulóján. Gyula és Budakeszi Erkel Ferenc emlékére szervezett közös rendezvényeinek rendszeres résztvevője a kórus.

Díjak, minősítések a kórus életében:

 • 1995. Rázga József Erkel díjas karnagy tevékenységét Weiner Leó díjjal ismerték el.
 • 1996. május 22. „Fesztivál kórus”
 • 2002. „Gyula város Művelődéséért” kitüntetés
 • 2006. Prága. Kórusverseny Ezüst diploma.
 • 2006. Gyula Minősítés „Arany fokozat”
 • 2011. Erkel Sándor Kórusfesztivál Békéscsaba. „Karnagyi külön díj”
 • 2013. „Békés Megyéért” kitüntetés
 • 2014. Balassi emlékérem. A magyar kórusművek európai fénybe állításáért.
 • 2018. Perlaki Attila karnagy „Kiváló polgár” kitüntetésben részesült.
 • 2019. „Keszthelyi Dalünnep” Minősítő program alapján „Arany Dicséret”
 • 2019. szeptember 27. A „Zeneművészet” kategóriában Békés megyei Príma díj.