BOLDOG APOR VILMOS

9. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
BOLDOG APOR VILMOS
Kategóriája: kulturális örökség
Befogadása: 2018. december 5.
Érték helye: Békés Megyei Értéktár

A belvárosi Nádi-Boldogasszony templom előtt áll Apor Vilmos bronzszobra. Bocskay Vince szovátai szobrászművész alkotását 1998-ban avatták fel. Apor Vilmos egykor a nagyváradi egyházmegye papjaként került Gyulára. 1915-ben nevezték
ki káplánnak. 1918-tól már plébánosként tevékenykedett. Simonyi Imre költő és a lakosság szerint ő volt a „szegények papja”. Egyformán szeretetreméltó volt előtte minden ember, nem tett különbséget szegények és gazdagok között, Isten előtt mindenki egyenlő. Sorra látogatta a zsellérházakat, elbeszélgetett lakóival, tanította őket, nem zárkózott el semmi és senki elől. A fogyatékossággal élő gyermekekkel is törődött, napközisotthonthozottlétre, szétosztottaminden
nélkülözhető fillérjét. 1941-ben elnyerte a Gyula város díszpolgára címet. Gyulán szentelték Győr püspökévé, ott halt vértanúhalált 1945. húsvétján. Gyulán, a Németvároson a Szent József templom körüli teret már 1949-ben kellő bátorsággal,
dacolva az elnyomó hatalommal Aporról nevezte el a városvezetés. Patay László 1987-ben két gyulai templom mennyezeti secco-ján, 1989-ben Bakos Ildikó a belvárosi templom külső falának domborművén örökítette meg Aport. Albrecht Júlia festőművész Apor-képe a Városháza dísztermében található. A püspököt 1997-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta Rómában. A
plébánia falán emléktábla őrzi nevét, kialakítottak továbbá egy emlékszobát is az Apor-téren, ahol kihullott vére ereklyeként megtekinthető.