YBL MIKLÓS: AZ EGYKORI GYULAI ÁRVAHÁZ

18. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
YBL MIKLÓS: AZ EGYKORI GYULAI ÁRVAHÁZ
Kategóriája: épített környezet
Befogadása: 2015. október 7.
Érték helye: Békés Megyei Értéktár

A Békés megyei Wenckheimek története szervesen összeforrt a város polgárosodásának kiszolgálásával. Kiemelkedik közülük a
„leggazdagabb árva”, Wenckheim Krisztina grófnő, aki alapítványán keresztül gimnáziumot és megyei árvaházat is építtetett Gyulán. A vár tőszomszédságában épült épületet Göndöcs Benedek apát közbenjárásával Ybl Miklós tervezte, Nuszbeck József kivitelezte. 1874- ben készült el. Első lakói az 1873-as kolerajárványban árván maradt gyermekek voltak. 1875-ben Nogáll János püspök szentelte fel. Nem véletlenül áll az épület előtt József Attila mellszobra, amelyet Szabó László szobrászművész alkotott (1967). A költő 1910 tavaszán három napot töltött a gyulai árvaház „elosztójában”, vele volt Etel nővére is. Jelenlétüket az épület homlokzatán emléktábla őrzi. Az árvaház Ybl-épület, eklektikushistorizáló
stílusban kivitelezték: egyemeletes, trapéz alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett, hossztengelyében középfolyosó haránt
az udvar felé tájolt lépcsővel, bejárata keretezett, szemöldökpárkánnyal lezárt kettős ablakkal, középtengelyben félköríves záródású kapu, az emeleten aediculás ablak. Oldalhomlokzata négytengelyes, vaknyílásokkal, az emeleten szemöldökpárkánnyal zárt ablakkal.